Cum se calculează TVA în Excel

Învață cum se calculează TVA folosind o simplă formulă Excel. Află rapid valoarea TVA-ului pentru facturi și taxe din foile de calcul Excel.

Prețul Calcularea TVA-ului (taxa pe valoarea adăugată) în Excel este foarte simplu de realizat având în vedere că nu implică folosirea niciunei funcții specifice. Pentru a calcula TVA-ul trebuie doar să multiplicăm suma cu procentajul transformat în număr decimal (de exemplu, vom multiplica cu 0.21 pentru un TVA de 21%, cu 0.04 pentru un TVA de 4%…)

TVA = (preț_fără_tva*0.21)

Rezultatul obținut va reprezenta valoarea TVA-ului, cantitatea pe care trebuie să o adăugăm la prețul inițial pentru a obține prețul final. De exemplu, pentru o cantitate de 500 de lei cu un TVA de 21%, valoarea acestuia va fi:

TVA = 500*0.21 = 105 | Prețul cu TVA = 500 + 105 = 605

Cum se calculează prețul cu TVA în Excel

Putem afla rezultatul folosindu-ne de o singură operație, indicând celulele care conțin valorile corespunzătoare, Dacă menționăm în celula A1 = prețul_fără_TVA (500 lei) și în celula A2= TVA(21%), formula finală va fi:

Preț total (cu TVA) = (A1*A2)+A1

Cum se calculează prețul fără TVA în Excel

În același fel putem folosi Excel pentru a face calculul invers și pentru a afla cantitatea rezultată dacă extrag suma aferentă TVA-ului. În cazul acesta, formula este diferită, fiind nevoie de o diviziune în loc de o multiplicare și adunând mereu procentul TVA cu 1.

Preț_fără_TVA=preț_cu_tva/(1+0.21)

Vom folosi același exemplu ca cel anterior. Dacă celula A1=preț_cu_TVA(605 lei), iar celula A2=TVA (21%), formula finală va fi:

Preț(fără TVA) = A1/(1+A2)